Kamenný koberec

je nosným produktom našej firmy. Je to viacložkový systém, ktorého hlavné zložky tvoria kamenivo rôznych frakcií a pojivo. Podľa druhu použitia je možné použiť prírodné kamenivo, farbené kamenivo a pojivo na báze EP, PU alebo akrylátových živíc.

Jednotlivé zložky systému, kamenivo a pojivo sa miešajú priamo na stavenisku v presne daných pomeroch a takto vzniknutá hmota sa ručne nerezovým hladítkom nanáša na predom pripravený povrch v hrúbke do 15 mm. Hrúbka kamenného koberca je závislá od použitej frakcie kameniva – piesku. Čím je frakcia použitého kameniva väčšia , tým je potrebné naniesť hrubšia vrstvu na betónový povrch.

Tento produkt je vhodný k povrchovým úpravám starých i nových betónových povrchov a to na renováciu:

 

   • - bazénov
   • - schodísk
   • - balkónov
   • - chodníkov
   • - dvorov
   • - altánkov a pergol
   • - terás a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavnou prednosťou kamenného koberca je mrazuvzdornosť, protišmykovosť, celistvý povrch bez zbytočných špár, vodopriepustnosť – netvoria sa kaluže, prírodný vzhľad a nenáročná údržba.

 

Kamenný koberec je určený prednostne na použitie v exteriéri ale je ho možné aplikovaťaj v interiéri. Pri vonkajšom použití odporúčame použiť prírodné frakcie kameniva 0,2 – 4,0 mm, 4,0 – 8,0 mm, resp. zmes oboch frakcií. Pri vnútornom použití odporúčame frakcie prírodného a farbeného piesku od 0,5 – 2,0 mm. Farbený piesok je dostupný v odtieňoch RAL. Nespornou výhodou kamenného koberca je jeho údržba a to v exteriéri zametaním resp. pri silnom znečistení prúdom vody. V interiéri zametaním, vysávačom, resp. strojovo.

 

 

Fotogaléria kamenných kobercov